Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Bank stosujący Polskie Standardy Rachunkowości, przeniósł do ewidencji pozabilansowej kredyt, którego nieściągalność została wcześniej uprawdopodobniona, spisując ten kredyt w ciężar utworzonej rezerwy (bank zaliczył w momencie uprawdopodobnienia rezerwę do kosztów podatkowych). Na kontach pozabilansowych bank ewidencjonuje kredyt jak i rezerwę celową.

Czy w momencie przeniesienia kredytu na pozabilans bank powinien rozpoznać przychód podatkowy z tytułu zmniejszenia rezerwy w bilansie?

Zdaniem banku nie, ponieważ przeniesienie kredytu na pozabilans jest operacją czysto rachunkową i zmniejszenie rezerwy w bilansie nie powstaje na skutek przychodu (przysporzenia majątkowego).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?