Czy w miesiącu, w którym pracownik nie osiągnął minimalnego wynagrodzenia za pracę należy odprowadzać składkę na FP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kozłowska Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zatrudnił osobę na podstawie umowy o pracę od dnia 1 grudnia na 1/2 etatu. Pracownik wynagradzany jest stawką godzinową, prócz tego pracownikowi przysługuje dodatek stażowy i premia regulaminowa. Pracownik też będzie pełnił dyżury domowe pod telefonem za co będzie otrzymywał wynagrodzenie, jak również może przy usuwaniu awarii otrzymywać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Pracownik oświadcza, że nie uzyskuje innych przychodów z innych źródeł, które podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne, czyli uzyskuje przychody tylko w firmie pracodawcy. W związku ze zmiennością wynagrodzenia (zmienna ilość godzin pracy) w każdym miesiącu pracownik może uzyskiwać różną wysokość wynagrodzenia. Zakładając, że w miesiącu grudniu uzyska przychód w wysokości niższej niż wynagrodzenie minimalne.

Czy pracodawca będzie musiał opłacać składki na FP?

Czy w sytuacji, gdy pracownik uzyskałby przychód równy bądź wyższy od wynagrodzenia minimalnego, to musiałby naliczyć i odprowadzić składkę na Fundusz Pracy?

Czy pracodawca musi w takim przypadku analizować zarobki w każdym miesiącu, by podejmować decyzję co do naliczania bądź nienaliczania składki na Fundusz Pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX