Czy w latach 50-tych, 60-tych ubiegłego wieku wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę sieci telekomunikacyjnej... - OpenLEX

Czy w latach 50-tych, 60-tych ubiegłego wieku wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę sieci telekomunikacyjnej napowietrznej, a jeśli tak to jaki organ wydawał pozwolenie na realizację takiej inwestycji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dmoch Konrad
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w latach 50., 60. ubiegłego wieku wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę sieci telekomunikacyjnej napowietrznej, a jeśli tak to jaki organ wydawał pozwolenie na realizację takiej inwestycji w miastach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX