Czy w konkursie można ustalić takie kryteria oceny ofert jak: cena oraz certyfikacja posiadania ISO, posiadanie akredytacji oraz referencje szpitali?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy, prowadząc konkurs na podstawie u.dz.l. można ustalić takie kryteria oceny ofert jak: cena oraz certyfikacja posiadania ISO, posiadanie akredytacji oraz referencje szpitali 2%?

Czy umowa może być zawarta na badania diagnostyczne na 5 lat?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access