Czy w kolejnych pismach kierowanych do strony w postępowaniu należy umieszczać klauzulę informacyjną RODO?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Racut Maciej
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W obecnym stanie prawnym we wszczęciu postępowania należy zawrzeć informacje, o których mowa w art.13 ust. 1 i 2 RODO.

Czy w przypadku wezwania do uzupełnienia wniosku należy również umieścić taką klauzulę (k.p.a. tego nie reguluje)?

Czy klauzula winna znaleźć się tylko w pierwszym piśmie do interesanta (przedsiębiorcy, osoby fizycznej), czy w każdym przesyłanym do niego w trakcie prowadzenia postępowania, łącznie z kończącą postępowanie decyzją?

Czy w prowadzonym postępowaniu, jeśli strony są "mieszane" (przedsiębiorca, osoba fizyczna) należy umieszczać inne klauzule?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX