Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy decyzja środowiskowa może określać dwa warianty realizacji przedsięwzięcia?

Inwestor nie jest w stanie na etapie koncepcji realizacji przedsięwzięcia określić jednoznacznie, czy ścieki gromadzone będą w szczelnych zbiornikach czy instalowane będą przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Czy w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i potem w decyzji środowiskowej można określić dwa warianty sposobu zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?