Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił o pozwolenie na budowę budynku usytuowanego na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, organ architektoniczno-budowlany przesłał projekt do uzgodnienia do konserwatora zabytków. Konserwator odmówił uzgodnienia projektu, inwestor złożył zmieniony projekt budowlany (poprawiony wg zaleceń konserwatora).

Czy organ może ponownie wystąpić do konserwatora o uzgodnienie zmienionego projektu, czy powinien wydać odmowę pozwolenia na budowę?

Czy w jednym postępowaniu można dwa razy przesłać projekt budowlany do konserwatora zabytków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?