Czy w jednostce budżetowej w rachunku zysku i strat w pozycji stan na koniec roku bieżącego wykazać dane porównawcze narastająco od początku roku, czy za okres likwidacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w jednostce budżetowej w rachunku zysku i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu sporządzonych za okres od dnia likwidacji 02.08.2023 r. do dnia jej zakończenia 31.10.2023 r., w pozycji stan na koniec roku bieżącego wykazać dane porównawcze narastająco od początku roku, czy za okres likwidacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX