Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza spółka zawarła w 2018 r. umowy leasingu na samochody z firmą Volkswagen leasing GMBH oddział w Polsce (z siedzibą w Niemczech). W 2018 r. nie mieliśmy obowiązku składania ORD-U. Nasza spółka posiada certyfikat rezydencji firmy Volkswagen leasing GMBH oddział w Polsce oraz oświadczenie, że wypłacane należności leasingowe są związane z działalnością tego zakładu. W 2019 r. nasza spółka otrzymywała co miesiąc faktury za leasing samochodu oraz tzw. ratę serwisową.

Czy nasza spółka zobowiązana jest wystawić ORD-U za 2019 r. skoro umowy były podpisane w 2018 r. a w 2019 r. otrzymywaliśmy tylko faktury?

Czy nasza spółka powinna wystawić IFT-2R?

Jeśli tak, to czy powinnam wpisać kwotę samych rat leasingu (część kapitałowa i odsetkowa), czy może sumę rat za leasing i stałą opłatę serwisową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?