Czy w garażu zamkniętym podziemnym w kondygnacji piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego mogą parkować samochody zasilane LPG lub CNG?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jastrzębski Maciej
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zamierza zrealizować zamknięty garaż podziemny w kondygnacji piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Czy w takim garażu mogą parkować samochody zasilane LPG lub CNG?

Jeżeli tak, to jakie dodatkowo instalacje muszą być zainstalowane w garażu?

Projektant wskazuje, że zgodnie z § 157 ust. 8 r.w.t., instalacje gazowe zasilane gazem o gęstości większej od gęstości powietrza nie mogą być stosowane w pomieszczeniach, których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu oraz w których znajdują się studzienki lub kanały instalacyjne i rewizyjne poniżej podłogi. Stosowana do napędu samochodów mieszanka propanu i butanu jest właśnie cięższa od powietrza i przy wycieku zbiera się w najniższym miejscu, w zagłębieniu podłogi lub też w kanale, co grozi wybuchem.

Czy wskazany przepis należy stosować do instalacji gazowych zamontowanych w pojazdach mechanicznych, jako swego rodzaju wytyczne?

Projektant rozumie, że przepisy odnoszą się do instalacji będących urządzeniami budowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 9 pr. bud., przez które należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX