Czy w formule zaprojektuj wybuduj można wykonać dokumentację budowlaną dla trzech etapów, natomiast roboty budowlano-montażowe tylko etap I?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina planuje w formule zaprojektuj wybuduj rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków. Został wykonany program funkcjonalno-użytkowy, w którym przewidziano trzy etapy realizacji. Biorąc pod uwagę ograniczone środki finansowe zaplanowano etap I, który obejmuje wykonanie: 1. kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla całego zakresu tj: budowa biobloku, gospodarka osadowa, remont i modernizacja istniejącego Biobloku. 2. Roboty budowlane i montażowe – budowa Biobloku wraz z instalacjami i włączenie do eksploatacji przy istniejącym system.

Czy w formule zaprojektuj wybuduj można wykonać dokumentację budowlaną dla trzech etapów, natomiast roboty budowlano-montażowe tylko ETAP I, który umożliwi włączenie do eksploatacji w istniejący układ do czasu realizacji pozostałych dwóch etapów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX