Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak prawidłowo ustalić okres wysługi pracownika legitymującego się stażem z zakończonych stosunków pracy w wymiarze 14 lat, zatrudnionego na stanowisku administracyjnym w wymiarze 1/2 etatu na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych od 17.08.2009 r. oraz zatrudnionego w tej samej szkole od 01.09.2009 r. na postawie Karty Nauczyciela jako nauczyciel informatyki w wymiarze 14/18 etatu? Czy zakończone okresy pracy należy uwzględnić tylko w jednym stosunku pracy, a w drugim pracownik wypracowuje sobie dodatek za wysługę lat od 0, czy w obu stosunkach należy uwzględnić 14 lat pracy z zakończonych stosunków pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?