Czy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości nie zamieszkałych należy wykazać... - OpenLEX

Czy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości nie zamieszkałych należy wykazać ilość odbiorów odpadów komunalnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina ma przejęte nieruchomości niezamieszkałe. Odbiór odpadów zmieszanych jest co 2 tygodnie, w związku z czym w miesiącu są 2 lub 3 odbiory.

Czy w deklaracji musi być wyliczenie opłaty dla każdego miesiąca (np. w formie tabeli) i czy podatnik musi co roku składać nową deklarację jeżeli wg harmonogramu w 2022r. w styczniu będą 2 odbiory a w 2023r. w styczniu będą 3 odbiory?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX