Czy w decyzji o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych można jednocześnie rozstrzygnąć o odmowie umorzenia tych należności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 2 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w decyzji o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych można jednocześnie rozstrzygnąć o odmowie umorzenia tych należności?

Petent po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych złożył wniosek o umorzenie tych świadczeń.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX