Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP 7.07.2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, zmiany w ustawach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w większości będą miały zastosowanie od okresu zasiłkowego 2017/2018.

Jak kształtuje się sytuacja w przypadku wydawania decyzji na okres zasiłkowy 2016/2017?

Czy przepisy zmienione ww. ustawą należy cytować w decyzjach w nowym brzmieniu od 1.08.2017 r., czy obowiązującym do 31.07.2017 r.?

Czy w decyzjach dot. zasiłku rodzinnego, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydanych na wnioski złożone do 31.07.2017 r., należy powoływać rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27.07.2017 r. czy obowiązujące do 31.07.2017 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację