Czy w czasie epidemii można wydawać postanowienia opiniujące pozytywnie proponowany podział nieruchomości w zakresie zgodności z ustaleniami mpzp?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 15 maja 2020 r.
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Czy w czasie obecnej epidemii można wydawać postanowienia opiniujące pozytywnie proponowany podział nieruchomości w zakresie zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Czy w sytuacji braku zgodności (niespełniony warunek minimalnej powierzchni działki budowlanej) można wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w ciągu np. 7-14 dni (w celu skorygowania wstępnego projektu podziału), a następnie w przypadku niedokonania korekty wydać postanowienie negatywne?

Postępowania zostały wszczęte przed wejściem w życie ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.s.r.c.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX