Czy w czasie epidemii Covid-19 należy wstrzymać się ze wszczęciem postępowania z urzędu oraz wydaniem decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W tzw. tarczy antykryzysowej - ustawa z dnia 31 marca 2020 r. znalazł się zapis, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów/bieg terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Jak w świetle tej regulacji wyznaczać poprawnie stronom terminy (np. termin 14-dniowy) na uzupełnienie brakującej dokumentacji do wniosku, w tym na wezwanie UW w sprawach koordynacji, na zgłoszenie się przez dłużnika alimentacyjnego na wywiad, na wypowiedzenie się strony w danej sprawie przed wydaniem decyzji odmownej na wniosek, bądź przed uchyleniem z urzędu prawa danej strony do świadczenia rodzinnego / wychowawczego / wzór formułki, że 14 dni licząc od (…) , odkąd będzie liczony termin, np. od ustania stanu epidemii, pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, gdy termin nie będzie zachowany, tak by strona wiedziała o możliwości dostarczenia dokumentu, aby sprawa mogła być, np. szybciej załatwiona - przyznanie świadczenia (uchylenie świadczenia, by nie powstały nienależnie pobrane świadczenia)?

Czy też w ogóle nie wyznaczać tych terminów?

Jak załatwić sprawy z wezwań do dłużników na wywiad alimentacyjny, którzy nie stawili się w wyznaczonym terminie, a wezwanie zostało skierowane do stron przed 31 marca 2020 r. (przed wejściem w życie ww. ustawy), ale wyznaczony termin upłynął w okresie trwania stanu epidemii, lecz przed 31 marca 2020 r.?

Czy wstrzymać się w takich przypadkach z wszczęciem postępowania z urzędu / wydaniem decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych / poinformować o przedłużeniu postępowania, tam gdzie były już wszczęcia w sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX