Czy w cz. IV kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego powinien być wpisany dochód ze stycznia, czy jako dochód utracony wpisać 0 zł?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 października 2023 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2023 r.

PYTANIE

Świadczeniobiorca do miesiąca stycznia 2023 r. miał przyznany zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia w kwocie 388 zł. W miesiącu lutym br. ponownie złożył wniosek o pomoc, zarówno o przedłużenie zasiłku okresowego, jak i zasiłku celowego. W kwestionariuszu wywiadu część IV w dziale A w rubryce 10 wpisano dochód "do późniejszego ustalenia".

Czy w dziale D w rubryce 1 powinien być wpisany dochód ze stycznia 2023 - 388 zł, czy traktować to jako dochód utracony i wpisać 0 zł?

Dodać należy, że podczas wypełniania danych w dziale A mamy tylko przypuszczenia, czy zasiłek okresowy będzie dalej przyznany, dlatego wpisany jest dochód "do późniejszego ustalenia", ale uzupełniając już część D wywiadu mamy już pewność, czy zasiłek okresowy będzie kontynuowany, czy nie, więc wiemy, czy dochód styczniowy jest utracony czy nie.

Tym bardziej, że zasiłek okresowy jest świadczeniem obligatoryjnym, a nie uznaniowym. W naszej opinii, bardziej obrazuje sytuację finansową osoby wpisanie dochodu ze stycznia - 388 zł, tym bardziej przy kontynuacji zasiłku okresowego (oczywiście dochód ten nie jest wliczany do obliczania zasiłku okresowego na miesiąc luty). Wpisanie tego dochodu daje nam też obraz w stosunku do przyznania zasiłku celowego. Inna wysokość zasiłku celowego będzie stanowiła zasadne wsparcie dla kogoś, kto nie ma żadnego dochodu, a inna wysokość dla kogoś, kto ma dochód 388 zł.

Czy można dochód styczniowy traktować jako utracony, skoro w chwili planowania pomocy wiemy, że będzie ona kontynuowana?

Czy w wywiadzie w rubryce dochody w części D wpisujemy 0 zł, (poza zasiłkiem okresowym nie posiadał żadnego innego dochodu), czy kwotę zasiłku okresowego ze stycznia br., tj. 388 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX