Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 3 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zlecił pomiary drgań miejscowych dla stanowiska pracy. Wyniki odniesiono do chronometrażu pracy na danym stanowisku. Podmiot przeprowadzający pomiary określił krotność NDN dla poszczególnych urządzeń. W takim wypadku np dla pracy ze szlifierką wynik wyniósł kNDN= 0,80, a dla pracy z użyciem piły tarczowej kNDN= 0,35.

Czy w takim wypadku oba wyniki należy zsumować i stwierdzić, że dochodzi do przekroczenia NDN?

Czy w skierowaniu na badania profilaktyczne, dla czynnika "drgania miejscowe", należy wskazać wyższą z obu wartość, ich sumę, czy może każdą z wartości z osobna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?