Czy w celu ustalenia wysokości odprawy, zakład pracy powinien uwzględnić wypłacone wynagrodzenie wraz z premią?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zakładzie nie stosuje się przeliczeń wynagrodzenia urlopowego. Pracownik w miesiącu przebywania na urlopie wypoczynkowym otrzymuje stałą płacę zasadniczą i premię uznaniową różną w każdym miesiącu. W przypadku urlopu premia naliczana jest od płacy zasadniczej należnej za cały miesiąc. Przez pełne trzy miesiące przebywania na urlopie pracownik otrzymywał stałą płacę zasadniczą i miał przyznawaną premię naliczaną od tej płacy zasadniczej. W ostatnim dniu wykorzystywania urlopu umowa o pracę została rozwiązana, a pracownik nabył prawo do emerytury.

Czy można uznać, że wynagrodzenie to z powodu nie nazwania go wynagrodzeniem urlopowym nie było wynagrodzeniem za czas urlopu i przyjąć je do podstawy obliczenia ekwiwalent za urlop, obliczanego na potrzeby wypłacenia odprawy emerytalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX