Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Pracodawca z uwagi na obroty (25% spadku po m-cu/30 dniach kalendarzowych) będzie mógł wystąpić o dofinansowanie do wynagrodzeń dopiero w maju (spadek nastąpi w kwietniu w porównaniu do marca). Jednak pracodawca z uwagi na brak zleceń, w celu zabezpieczenia środków na przyszłe wynagrodzenia oraz finansowanie działalności z dniem 1 kwietnia zawarł z pracownikami porozumienia zmieniające - zmniejszające wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenia o połowę (1/2 etatu; 1/2 wynagrodzenia).

Czy może w kwietniu zawrzeć na trzy miesiące (maj-lipiec) porozumienie, o którym mowa w art. 15g tarczy antykryzysowej, ale zmniejszające wymiar czasu pracy o 20%, czyli do 4/5 etatu i proporcjonalnie do 4/5 wynagrodzenia?

Jakie wówczas będzie dofinansowanie do wynagrodzeń - czy będzie ono do kwoty 4/5 etatu, czy zmniejszone do kwoty 1/2 etatu z miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przedsiębiorca będzie ubiegał się o środki z FGŚP?

Jak zmniejszenie wymiaru czasu pracy do 4/5 etatu wpłynie na podstawę wymiaru wynagrodzeń chorobowych bądź zasiłków opiekuńczych/chorobowych, jeśli zostaną nim objęci wszyscy pracownicy?

Jeśli proporcjonalnie do zmniejszenia do 4/5 zmniejszą się podstawy wymiaru wynagrodzeń i zasiłków, jaki zapis w porozumieniu należałoby zawrzeć, aby pominąć te osoby?  Czy z kolei taki zapis nie naruszyłby przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu?

Jeśli nie można zmniejszyć wymiaru w kwietniu do 0,5 etatu, aby otrzymać dofinansowanie z FGŚP czy można zatem zmniejszyć od kwietnia do lipca do 4/5 etatu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?