Czy w aktualnym stanie prawnym związanym z COVID-19 doręczenie decyzji w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od... - OpenLEX

Czy w aktualnym stanie prawnym związanym z COVID-19 doręczenie decyzji w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych można uznać za skuteczne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 10 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W miesiącu maju 2021 r. OPS wszczął postępowanie z urzędu, wydał decyzję w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Decyzja została doręczona w trybie doręczenia zastępczego (art. 44 k.p.a., tzw. podwójne awizo).

Czy w aktualnym stanie prawnym związanym z COVID-19 doręczenie decyzji w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych można uznać za skuteczne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?