Czy w 2024 roku nauczyciel ma prawo do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego z 2022 i 2023 roku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel - doradca metodyczny jest zatrudniony w placówce nieferyjnej od 01.09.2020 roku w wymiarze 4/18 etatu. Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim ze względu na ciążę w okresie od 23.11.2021 r. do 29.03.2022 roku, a następnie korzystał z urlopu macierzyńskiego od 30.03.2022 r. do 16.08.2022 roku. Po powrocie do pracy, ponownie od lipca 2023 r. do listopada 2023 roku był nieobecny z powodu zwolnienia lekarskiego ze względu na ciążę, po czym skorzystał z urlopu macierzyńskiego w okresie od 17.11.2023 r. do 04.04.2024 roku. Według wyliczeń za dany rok nauczycielowi przysługuje 30 godzin urlopu w ciągu roku. W roku 2022 pracownik wykorzystał 20 godzin urlopu (wymiar roczny 30 godzin + 16 z przeniesienia), natomiast w 2023 roku skorzystał z 12 godzin urlopu (wymiar roczny 30 godzin + 26 z przeniesienia). Ile dni/godzin urlopu przysługuje pracownikowi na rok 2024? Czy pracownik nadal ma do wykorzystania niewykorzystane godziny urlopu za lata 2022 i 2023, tj. w sumie 74 godziny urlopu do wykorzystania w 2024 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX