Czy w 2023 r. najbardziej optymalnym miesiącem przejścia na emeryturę jest luty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w 2023 r. najbardziej optymalnym miesiącem przejścia na emeryturę jest luty?

Istnieją opinie, iż przechodząc na emeryturę w lutym 2023 r. składki na koncie ZUS zostaną zwaloryzowane ostatnią waloryzacją roczną (2021 r.), a także kwartalnymi obowiązującymi w 2022 r.

Czy ww. waloryzacje obejmą osoby odchodzące na emeryturę w drugiej połowie stycznia 2023 r. i czy styczeń jest równie korzystnym miesiącem odejścia na emeryturę jak luty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX