Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2015 r.

PYTANIE

Strona w 2010 r. złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Strona pobierała rentę rodzinna po zmarłym mężu. Świadczenie zostało przyznane. W 2015 r. wyszły na jaw nowe okoliczności: tj. strona oprócz renty rodzinnej poz. zmarłym mężu pobierała od 2007 r. rentę specjalną przyznanej na podstawie art. 82 u.e.r. Obecnie strona nie pobiera świadczeń, gdyż renta rodzinna została przyznana w zbiegu z innym świadczeniem emerytalno - rentowym.

Czy w 2010 r. strona mogła pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

Na dzień wydania decyzji świadczenie pielęgnacyjne nie przysługiwało jeżeli: osoba sprawująca opiekę miała ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Czy nie było zapisu o zbiegu renty rodzinnej z innym świadczeniem emerytalno - rentowym, a w definicji rent i emerytur ustawodawca nie wskazał renty rodzinnej ani renty specjalnej?

Czy w takiej sytuacji należy ustalać nienależnie pobrane świadczenia rodzinne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?