Czy VAT jest kosztem podatkowym w momencie nabycia wierzytelności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W sytuacji, kiedy cesjonariusz rzeczywiście musi opodatkować zakup wierzytelności podatkiem VAT, to podatek należny z tego tytułu można w mojej ocenie zaksięgować przykładowo zapisem: Wn konto 403 Podatki i opłaty Ma konto 222 VAT należny i jego rozliczenie.

Ponieważ zakup wierzytelności stanowi podstawową działalność operacyjną spółki, to podatek VAT powinien według mnie obciążać koszty działalności podstawowej.

Kiedy VAT będzie kosztem podatkowym - w momencie nabycia wierzytelności, czy w momencie jego zapłaty, czy w momencie kiedy powstał obowiązek podatkowy (deklaracji, okresu jakiego dotyczy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX