Czy użyte w tym przepisie zwroty "niekaralności osób", "skazujących te osoby" dotyczy tylko osób fizycznych czy też osób prawnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku gdy wniosek o zezwolenie na przetwarzanie odpadów złożyła spółka komandytowa, której jedynym wspólnikiem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wymagane jest złożenie wraz z wnioskiem oświadczenia o niekaralności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o.?

Czy użyte w tym przepisie zwroty "niekaralności osób", "skazujących te osoby" dotyczy tylko osób fizycznych czy też osób prawnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX