Czy uzyskany w miesiącu maju dochód z tytułu pracy za granicą jest dochodem utraconym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego część II w miesiącu czerwcu pracownik ustalił, że Pan X w miesiącu maju uzyskał dochód z tytułu pracy za granicą w wysokości 7200 zł, jego żona uzyskała taki sam dochód.

Obecnie w miesiącu czerwcu zarówno Pan, jak i Pani są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku, nie posiadają żadnych dochodów.

Czy uzyskany w miesiącu maju dochód z tytułu pracy za granicą jest dochodem utraconym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX