Czy uzyskać wyjaśnienie od zarządcy lub osoby pobierającej należności za lokal mieszkalny przyczyny pobierania opłaty za śmieci niższej niż wynika z obowiązującego prawa miejscowego gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zarządca lub osoba pobierająca należności za lokal mieszkalny w załączniku do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wykazała niższą opłatę za wywóz śmieci niż wynika z obowiązującego prawa miejscowego gminy.

Czy zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, organ wydający decyzję powinien:

1. przeliczyć poniesiony wydatek za wywóz śmieci do stawek obowiązujących w gminie, mimo, iż poniósł niższy wydatek?

2. uzyskać wyjaśnienie od zarządcy lub osoby pobierającej należności za lokal mieszkalny przyczyny pobierania opłaty za śmieci niższej niż wynika z obowiązującego prawa miejscowego gminy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX