Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ośrodek pomocy społecznej na podstawie umowy użyczenia użycza dla organizacji pozarządowych pomieszczenia do realizacji zadań statutowych. Są to organizacje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi, emerytami i rencistami, cukrzykami, osobami dotkniętymi choroba alkoholową (nieprowadzącymi działalności gospodarczej). Ośrodek pomocy społecznej posiada budynki, których pomieszczenia użycza zarządowi organizacji pozarządowej.

Czy użyczenie pomieszczeń dla organizacji pozarządowej rodzi obowiązki w zakresie podatku VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?