Czy uznać, że umowa dzierżawy nadal obowiązuje i należy ją uwzględniać rozpatrując wniosek o świadczenia rodzinne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba wnioskuje o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2023/2024.

Wnioskodawca dzierżawi grunty i w związku z tym, przedłożył umowę dzierżawy z dnia 20 marca 2008 r., zawartą na okres 10 lat. Sprawdzono, że umowa dzierżawy zawarta jest stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. W grudniu 2008 r. osoba, która wydzierżawiała grunty zmarła.

Czy w związku ze śmiercią wydzierżawiającego ta umowa wygasa?

Czy może umowa przestała obowiązywać po upływie 10 lat?

Czy uznać, że umowa dzierżawy nadal obowiązuje i należy ją uwzględniać rozpatrując wniosek o świadczenia rodzinne?

Uzupełnienie pytania:

Proszę o wyjaśnienie, czy wnioskodawcy, który dzierżawi grunty na podstawie umowy dzierżawy, która nie jest umową zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, należy wliczać te dzierżawione grunty do powierzchni gospodarstwa rolnego wnioskodawcy i wliczać dochód z tego tytułu, ustalając prawo do świadczeń rodzinnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX