Czy uznać świadczenie 300 zł jako nienależnie pobrane i do zwrotu, a na podstawie nowego wniosku przyznać raz jeszcze to... - OpenLEX

Czy uznać świadczenie 300 zł jako nienależnie pobrane i do zwrotu, a na podstawie nowego wniosku przyznać raz jeszcze to świadczenie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba z Ukrainy otrzymała niesłusznie świadczenie jednorazowe 300 zł, gdyż nie posiadała w czasie wypłaty tego świadczenia statusu cudzoziemca UKR (posiadała już nr PESEL wcześniej, nie zaktualizowała statusu po przyjeździe do Polski dnia 17.03.2022 r.). Status UKR nabyła w późniejszym terminie, po otrzymaniu już świadczenia.

Jakie kroki należy podjąć w tej sytuacji?

Czy uznać świadczenie 300 zł jako nienależnie pobrane i do zwrotu, a na podstawie nowego wniosku przyznać raz jeszcze to świadczenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX