Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zawarł w przedmiotowym piśmie zapis iż "dowody w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę (osobę należycie umocowaną) za zgodność z oryginałem należy złożyć...". Wykonawca przesłał wyjaśnienia wraz z dowodami drogą elektroniczną.

Czy w związku z powyższym zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy na podstawie art. 90 ust. 3 p.z.p.?

Czy zamawiający może uznać formę zastosowaną przez wykonawcę (mail) mimo ww. zapisu w piśmie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?