Czy uzasadniony interes administratora będącego spółką należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej może stanowić podstawę dla przetwarzania danych osobowych członków rodziny pracownika, jeżeli potrzeba przetwarzania tych danych wynikałaby z przepisów prawa państwa spółki-matki niebędącego państwem członkowskim UE ani EOG?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy uzasadniony interes administratora będącego spółką należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej może stanowić podstawę dla przetwarzania danych osobowych członków rodziny pracownika, jeżeli potrzeba przetwarzania danych osobowych pracownika wynikałaby z przepisów prawa państwa spółki-matki niebędącego państwem członkowskim UE ani EOG?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX