Czy uzasadnienie wniosku o rozłożenie na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest elementem obligatoryjnym tego wniosku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie są obligatoryjne elementy wniosku o rozłożenie na raty zaległości w opłacie za odpady komunalne? Czy wezwanie do uzupełnienia braków formalnych może dotyczyć jedynie elementów obligatoryjnych? Co powinien zrobić organ w przypadku braku uzasadnienia w takim wniosku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX