Czy utworzenie w danej szkole kolejnego oddziału przygotowania wojskowego będzie wymagało ponownego złożenia wniosku przez organ prowadzący szkołę o zezwolenie na utworzenie takiego oddziału?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W liceum ogólnokształcącym utworzono oddział przygotowania wojskowego klasę I. Czy w kolejnym roku szkolnym należy przeprowadzić taką samą procedurę, aby otworzyć kolejny oddział przygotowania wojskowego w I klasie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX