Czy utworzenie przez klub sportowy wpisany do ewidencji starosty sekcji sportowej musi znaleźć odzwierciedlenie w treści jego statutu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klub sportowy wpisany do ewidencji starosty, planuje utworzenie sekcji sportowej.

Czy w takiej sytuacji, oprócz zgłoszenia tego faktu staroście z dostarczeniem protokołu z walnego zebrania członków wraz z listą obecności i uchwałą, powinien dokonać również zmian w zapisach statutu?

Dodam, że celem działania tego klubu sportowego jest między innymi: "Angażowanie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX