Czy usytuowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w garażu zlokalizowanym na kondygnacji podziemnej skutkuje koniecznością wykonania pochylni?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy interpretować § 105 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t., zgodnie z którym stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, należy sytuować na poziomie terenu lub na kondygnacjach dostępnych dla tych osób z pochylni, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 70 r.w.t.?

Czy usytuowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w garażu zlokalizowanym na kondygnacji podziemnej w budynku wielorodzinnym, skutkuje koniecznością wykonania pochylni, pomimo faktu, że budynek jest wyposażony w windę, a parter budynku jest dostępny dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z przyległego terenu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX