Nowość Czy usunięcie zrekultywowanego zwałowiska będzie stanowiło trwałe zniekształcenie rzeźby terenu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Planowane jest usunięcie zwałowiska odpadów popiołów lotnych, które były składowane w określonym miejscu do końca lat 80-tych. Następnie obiekt został zrekultywowany - dokonano nasadzeń drzew. Zwałowisko znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie ustalono zakaz "prowadzenia prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu".

Czy usunięcie tego obiektu (zwałowiska) wpisuje się we wskazany zakaz i nie wolno tego zrobić, bo dojdzie do naruszenia prawa miejscowego?

Czy usunięcie tego zrekultywowanego zwałowiska będzie stanowiło trwałe zniekształcenie rzeźby terenu?

Czy wydobywanie odpadów ze zwałowiska można zakwalifikować jako prace ziemne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX