Czy usunięcie drzew w związku z koniecznością urządzenia pasów przeciwpożarowych w pasie linii kolejowej stanowi postawę do... - OpenLEX

Czy usunięcie drzew w związku z koniecznością urządzenia pasów przeciwpożarowych w pasie linii kolejowej stanowi postawę do wydania decyzji o usunięciu drzew na podstawie art. 56 ustawy o transporcie kolejowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy usunięcie drzew w związku z koniecznością urządzenia pasów przeciwpożarowych w pasie linii kolejowej stanowi postawę do wydania decyzji o usunięciu drzew na wniosek zarządcy przez starostę zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1594) - dalej u.t.k.?

Dotyczy to sąsiednich gruntów Ls w zarządzie Lasów Państwowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX