Czy usunięcie drzew i krzewów powinno mieć miejsce dopiero po wcześniejszej sprzedaży nieruchomości przez gminę oraz stosownym zgłoszeniu zamiaru wycinki przez nowych właścicieli do gminy w trybie art. 83f ust. 4 u.o.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jedna z gmin wystąpiła z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność tejże gminy. Jak podaje wnioskodawca przyczyną usunięcia ww. drzew i krzewów jest zamiar sprzedaży nieruchomości gminnych osobom fizycznym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W chwili obecnej ww. nieruchomości stanowią grunty rolne (klasoużytek RII oraz RIII). Niemniej jednak, w MPZP przedmiotowe nieruchomości przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Czy starosta powinien zezwolić gminie na usunięcie ww. drzew i krzewów?

Czy raczej ich usunięcie powinno mieć miejsce dopiero po wcześniejszej sprzedaży przez gminę oraz stosownym zgłoszeniu zamiaru wycinki przez nowych właścicieli (osoby fizyczne) do gminy w trybie art. 83f ust. 4 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) - dalej u.o.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX