Czy ustawodawca w związku z epidemią COVID-19 wprowadził zmiany w zakresie formy, w jakiej należy lub można składać dokumenty gwarancji wadialnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kozłowski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do przetargu nieograniczonego wpłynęło pytanie, czy zamawiający w związku z COVID-19 zmieni zapisy SIWZ i dopuści gwarancję wadialną w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Czy zamawiający może odmówić elektronicznej wersji i pozostawić zapisy SIWZ bez zmian czyli zachować jedynie formy przewidziane w art. 45 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX