Czy ustawę kominową należy stosować do osoby fizycznej której powierzono pełnienie obowiązków dyrektora samorządowej instytucji kultury?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do osoby fizycznej, której powierzono pełnienie obowiązków dyrektora samorządowej instytucji kultury w trybie art. 16a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ma zastosowanie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX