Czy ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje preferencyjne rozliczenia z ubezwłasnowolnionym małżonkiem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2017 r.

PYTANIE

Czy możliwe jest rozliczenie roczne żony jako osoby samotnie wychowującej męża bądź wspólnie z mężem, który został całkowicie ubezwłasnowolniony w listopadzie 2016 r.?

Mąż z powodu choroby jest sparaliżowany całkowicie od 7 lat. Żona opiekuje się chorym mężem w domu. Dotychczas rozliczali się wspólnie korzystając z ulgi rehabilitacyjnej. Żona uzyskała tytuł opiekuna prawnego w styczniu 2017 r. Mąż nie ma żadnych dochodów ani świadczeń poza zasiłkiem pielęgnacyjnym w wysokości 153 zł wypłacanym przez MOPS. Od 2009 r. ma decyzję ustalającą I stopień niepełnosprawności i niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Czy w związku z wydaną decyzją sądu o ubezwłasnowolnieniu męża można dokonać wspólnego rozliczenia lub rozliczyć się jako osoba samotnie opiekująca się chorym małżonkiem w 2016 r. oraz w 2017 r.?

Czy możliwe są jakieś wyjątkowe regulacje w takiej sytuacji?

Czy można skorzystać z ulgi prorodzinnej oraz ulgi rehabilitacyjnej w obu tych latach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX