Czy ustanowione w ugodzie sądowej wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do pytania nr QA2535629. Gdy mamy sytuację: - zawarto ugodę w sądzie (odbywały się posiedzenia, przesłuchiwanie światków itp), - działka, którą obciążono ograniczeniem w użytkowaniu (poprzez ustanowienie służebności drogi koniecznej o szerokości 5 m), jest użytkowana jako pole (co roku orane i uprawniane), - do tej pory całość działki była użytkowana, - właściciel nie pozostawiał pasa dojazdu do działek innego właściciela (bo ten dojazd był realizowany istniejącymi drogami polnymi), - działka obciążona ograniczeniem jest częścią gospodarstwa rolnego.

Czy w takiej sytuacji określone w ugodzie "wynagrodzenie za ustanowienie służebności" podlega opodatkowaniu?

Czy zapisy art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. są spełnione i właściciel obciążonej działki jest zwolniony z płacenia podatku od tego "wynagrodzenia"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX