Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Córka stara się o SZO z tytułu sprawowania opieki nad matką, z którą nie mieszka. Ponieważ matka mieszka w innej gminie zwróciliśmy się z prośbą o przeprowadzenie stosownego wywiadu, z którego wynika, że córka sprawuje opiekę nad matką, ale w rodzinie jest jeszcze mąż niepełnosprawnej, który sam jest schorowany. Z wywiadu nie wynika jednak, w jakim stopniu ani w jakim zakresie.

Z tego względu, posiłkując się uzasadnieniem odpowiedzi na pytanie QA941895 zadane na waszym portalu, w którym wskazujecie, iż osobą zobowiązaną w bliższej kolejności niż córka do spełnienia obowiązku alimentacyjnego jest mąż, a co zatem idzie, to on ma pierwszeństwo w ubieganiu się o SZO, zwróciliśmy się do jednostki, która przeprowadzała wywiad z prośbą o doprecyzowanie informacji o stanie zdrowia męża osoby potrzebującej opieki (wskazując, że jest to niezbędne do ustalenia, czy rzeczywiście nie może on sprawować opieki nad żoną).

W odpowiedzi otrzymaliśmy informację: "Jak wynika z treści wywiadu fakt sprawowania opieki nad niepełnosprawnym rodzicem został potwierdzony. Wzmianka dotycząca stanu zdrowia małżonka była tylko informacją na temat członka jej rodziny. Organ bowiem nie miał podstaw do badania i stwierdzenia, dlaczego mąż nie sprawuje opieki nad żoną, lub i czy w jakim zakresie ją sprawuje. Nadmienić należy, iż zgodnie z art. 16a u.ś.r. SZO przysługuje osobom. Zapis niniejszego art. również w odniesieniu do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w odniesieniu do małżonka "jako osoby, na której w pierwszej kolejności ciąży obowiązek alimentacyjny") nie stanowi o pierwszeństwie obowiązku alimentacyjnego określa jedynie krąg osób, które mogą ubiegać się o nadmienione świadczenie. Pierwszeństwo alimentacji wynika z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W związku z powyższym, organ nie ma podstaw do ustalenia, kto i w jakim zakresie zajmuje się opieką".

Gdy będzie niezbędne ustalenie ww. sytuacji, proszę o podstawę prawną, czy taka istnieje?

Czy faktycznie istnieje pierwszeństwo w sprawowaniu opieki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?