Czy ustalenie jednej stawki brutto brutto dla wszystkich osób dokonujących kwalifikacji pacjentów i szczepiących powoduje, iż wynagrodzenie jest dyskryminacyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kałuża Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szpital publiczny w związku ze stanem epidemii i umową z samorządem otworzył powszechny punkt szczepień. Zostały określone z góry stawki dla pracowników medycznych dokonujących kwalifikacji pacjentów i szczepiących - 70,00 zł brutto brutto.

Czy wskazanie stawki jako brutto brutto jest prawidłowe?

W związku z tym, że część pielęgniarek jest pracownikami szpitala, wypłata netto wynosi ok. 43 zł, a dla pielęgniarek z poza szpitala - 58 zł.

Czy jest to prawidłowe, że pielęgniarki (zleceniobiorcy) za wykonywanie takich samych czynności są różnie wynagradzane (wypłata netto), czy nie ma tu dyskryminacji? Czy stawka nie powinna być określona w umowie jako netto, aby wypłata była równa dla wszystkich?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX