Czy ustalając dochód rodziny zsumować hektary przeliczeniowe obydwojga małżonków, pomimo, iż żona posiada na nakazie płatniczym... - OpenLEX

Czy ustalając dochód rodziny zsumować hektary przeliczeniowe obydwojga małżonków, pomimo, iż żona posiada na nakazie płatniczym mniej niż hektar przeliczeniowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie zasiłku stałego.

Zamieszkuje oraz prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną. Z zebranej dokumentacji wynika, iż posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 3,0613 ha fiz., co stanowi 1,4615 ha przeliczeniowe, żona ww. posiada nakaz płatniczy, z którego wynika, iż posiada działkę o powierzchni 0,3100 ha fizyczne, co stanowi 0,2980 ha przeliczeniowe.

Czy ustalając dochód rodziny zsumować hektary przeliczeniowe obydwojga małżonków, pomimo, iż żona posiada na nakazie płatniczym mniej niż hektar przeliczeniowy?

Czy bierzemy pod uwagę tylko dochód z hektarów przeliczeniowych małżonka, który posiada więcej niż 1 ha przeliczeniowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX