Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres 2019/2020. Z uwagi na widniejące w Urzędzie Skarbowym rozliczenie PIT-39 za 2019 r. organ wystąpił do US o wydanie zaświadczenia, czy strona korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego rozliczonego PIT-39 za 2018 rok. Na powyższy wniosek uzyskano odpowiedź, że w złożonym PIT-39 za 2018 r. strona wyraziła chęć wydatkowania całego przychodu osiągniętego ze sprzedaży nieruchomości w 2018 r. w okresie 2 lat, tj. do 21.12.2020 r. na własne cele mieszkaniowe. Wobec powyższego, zeznanie PIT-39 za 2018 r. nie może być jeszcze zweryfikowane.

W związku z powyższym, czy organ ustalając dochód rodziny powinien uwzględnić dochód strony rozliczony w 2018 r. z tytułu zbycia nieruchomości?

Jeśli nie, jakie dokumenty powinna przedłożyć strona ubiegająca się o świadczenia rodzinne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?