Czy usługi marketingowe dla klienta z Niemiec, za które podatnik wystawia faktury księgowane jako wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług, należy oznaczać kodem GTU?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2021 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2020 r.

PYTANIE

Przedsiębiorca (czynny podatnik VAT) świadczy usługi marketingowe dla klienta z Niemiec, za które wystawia faktury i są one księgowane jako wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług.

Czy taka usługa podlega oznaczeniu kodem GTU dla klienta z UE i czy należy nanieść symbol dokumentu w nowej strukturze JPK po zmianach od 1.10.2020 r.?

Przedsiębiorca kupuje (czynny podatnik VAT) od dostawcy z Austrii towary, za które otrzymuje faktury, czy zakup WNT jest wykazywany w nowej strukturze JPK po zmianach od 1.10.2020 r.?

Przedsiębiorca (czynny podatnik VAT) otrzymuje za usługi pośrednictwa sprzedaży towarów dokument od kontrahenta z Austrii w formie naliczenia prowizji za konkretny miesiąc. Przedsiębiorca księguje otrzymaną prowizję jako wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług.

Czy taki przychód - prowizję - wykazuje się z określonym kodem GTU w nowej strukturze JPK lub symbolem dokumentu?

Przedsiębiorca (czynny podatnik VAT) świadczy usługi w zakresie projektowania np. budowy lub rozbudowy budynków, budowy dróg, ścieżek rowerowych (kod PKD 74.10.Z.) - czy takie usługi podlegają oznaczeniu kodem GTU?

Jeśli tak, to jakim?

Ponadto ten przedsiębiorca wpisuje na swoich fakturach "mechanizm podzielonej płatności" - rozumiem, że w takiej sytuacji nie zaznacza w strukturze JPK symbolu MPP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX